NetwerkenWerkt!

Voor elkaar,
door elkaar!

Met de banenafspraak van overprikkelde bezorger naar ICT’er – NLwerktaanwerk

Iemand zit niet op de goede plek bij een bedrijf. Wat doe je dan? Voor de meeste mensen is die keuze eenvoudiger dan voor anderen. Want wat doe je als je bijvoorbeeld autisme hebt en moeite hebt met het vinden van een baan die past bij jouw mentale uithoudingsvermogen? “Voor iedereen is een plek”, zegt Liesbeth Kramer. “Als je maar de juiste begeleiding hebt.”

En die begeleiding biedt Liesbeth als loopbaanadviseur bij het regio mobiliteitsteam (RMT) Zaanstreek Waterland. Een van haar meest recente succesverhalen is het vinden van een geschikte baan voor Stijn (24). Hij heeft autisme en werkte als parttime bezorger bij een groot bedrijf, maar werd daar niet gelukkig van. Hij kon de uren niet volhouden en raakte snel overprikkeld. “En dat terwijl hij een ICT-achtergrond heeft, een sector waar juist veel mensen gevraagd worden”, zegt Liesbeth. “Hij heeft ervaring met applicatieontwikkeling en databases en heeft Microsoft-certificaten. De kwaliteiten zijn er wel, maar hij had een duwtje in de goede richting nodig.”

Stijn: “Mijn coach Roeland stelde me voor aan Liesbeth. Ik liep eerst een paar weken mee bij ICT vanaf Morgen, het bedrijf waar ik nu werk. Dat liep snel uit op een langer traject. We waren vooral bezig met wat voor werkzaamheden, werkdagen en -tijden het beste bij me passen.”

Indicatie banenafspraak

Liesbeth werd via het RMT benaderd met een hulpvraag: kunnen we Stijn aan passend duurzaam werk helpen en tegelijkertijd rekening houden met zijn autisme? Dat kon met de indicatie banenafspraak. Een regeling waar niet iedereen van op de hoogte is, maar waar Liesbeth vanuit haar functie bij het RMT ZW Werkt Door goed de wegen in weet te bewandelen.

Een ‘indicatie banenafspraak’ is een verklaring die je krijgt als je door ziekte of handicap niet het minimumloon kunt verdienen. Met deze verklaring begeleidt de gemeente je in het vinden van een geschikte baan. Deze indicatie kunnen mensen alleen krijgen als ze zelfstandig kunnen werken bij een gewone werkgever. Daarvoor moeten mensen voldoen aan een aantal voorwaarden, onder andere een ziekte of handicap die nog minimaal 6 maanden duurt en een (afgeronde) opleiding in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of een entree-opleiding in het mbo. 

“Met de indicatie banenafspraak wordt gekeken naar wat je aankan”, legt Liesbeth uit. “Het vergroot je kansen op de arbeidsmarkt door voordelen en voorzieningen voor de werkgever.” Voor Stijn betekende het dat hij rustig rond kon kijken naar het werk dat bij hem past. “Het hielp me een uitkering te behouden terwijl ik bij ICT vanaf Morgen meeliep”, vertelt hij. “Zonder de indicatie had ik een stuk langer moeten zoeken naar werk en was ik waarschijnlijk op een minder passende werkplek terecht gekomen.”

NetwerkenWerkt!

De hulpvraag werd via Netwerkenwerkt! bij het RMT aangemeld en kwam bij Liesbeth terecht. “Hij had al eerder geprobeerd om de indicatie banenafspraak rond te krijgen, maar kwam er in z’n eentje niet uit”, vertelt ze. “Ik heb hem samen met zijn coach begeleid om die indicatie te krijgen. Daarna hebben we via NetwerkenWerkt! en het jongerenloket een beroep gedaan op het netwerk om te kijken wat hij aan kennis had en waar hij uiteindelijk aan de slag kon.”

Dat netwerk bestaat onder andere uit de mensen bij het initiatief NetwerkenWerkt!, een groep van ruim 400 bedrijven waar maandelijks bijeenkomsten mee zijn. Op deze bijeenkomsten worden mensen live gepitcht bij bedrijven die op zoek zijn naar talent en worden tips, leads en cv’s gedeeld.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? 
Neem contact op met NLwerktaanwerk.

ICT vanaf Morgen

Nu werkt Stijn bij het bedrijf ICT vanaf Morgen. Dit bedrijf geeft jongeren, die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen in het onderwijs of op de arbeidsmarkt de kans om weer op de rit te komen. Deze jongeren komen terecht in een veilige werkomgeving waarin het ICT-werkaanbod wordt toegespitst op de persoon en de capaciteiten van de persoon. Dat zijn niet alleen werkcapaciteiten. ICT vanaf Morgen kijkt vooral naar de mogelijkheden in de persoonlijke omstandigheden van deze jongeren. “Ik ben sinds deze maand drie dagen per week hier vast in dienst”, vertelt Stijn.

Wat de indicatie banenafspraak betekent voor bedrijven

Liesbeth is naast Loopbaanadviseur bij het RMT ook loopbaanadviseur en SROI Coördinator bij het duurzame energie- en afvalbedrijf HVC. In haar taak als SROI (Social Return On Investment) Coördinator kijkt ze naar hoe ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek kan geven.

Sinds 1 juli 2011 zet het Rijk haar inkoopkracht in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor wie dit niet op eigen kracht kan, heeft de overheid de taak ondersteuning te geven om tot de arbeidsmarkt toe te treden. Inkopers van overheden kunnen hierdoor de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

“Bij HVC hebben we veel mensen vanuit de participatie en met een indicatie banenafspraak”, vertelt Liesbeth. “Maar de regels rondom de SROI betekenen niet dat we simpelweg vinkjes zetten bij mensen die een indicatie hebben. Het gaat erom dat de juiste persoon op de juiste plek zit.”

En dat is wel waar het vaak nog mis gaat, vindt Liesbeth. “Ja, je krijgt voordelen zoals loonkostensubsidie als bedrijf wanneer je iemand in dienst hebt met een indicatie banenafspraak, maar ik zie dat dat voor bedrijven niet het belangrijkste is. De kwaliteiten en competenties van mensen zijn in deze krappe arbeidsmarkt waar werkgevers nog steeds naar kijken. En wanneer je met andere ogen naar je bedrijfsvoering kan kijken, zie je dat er misschien meer mogelijkheden zijn.”

Overheidsland

“Ik heb heel veel gehad aan de kennis en contacten van mijn coaches”, vertelt Stijn. “Iedereen die me heeft geholpen tijdens mijn traject naar een vaste baan, was altijd aanspreekbaar. Ze dachten goed met me mee.”

Maar zonder hulp is het lang niet altijd even makkelijk: voor alles is er wel een loket en overal nieuwe regels en wetgevingen waar je aan moet voldoen. “In overheidsland is het soms moeilijk om je weg te vinden naar het juiste loket”, zegt Liesbeth. Bij de regionale mobiliteitsteams in de diverse arbeidsmarktregio’s kun je terecht met je hulpvraag omtrent werk, scholing en de regionale arbeidsmarkt. Voor werkgevers is dit het regionale Werkgeversservicepunt. “Door samen te werken creëren we kansen en mogelijkheden en bevorderen we de arbeidsmarkt”, zegt Liesbeth. “Want voor iedereen is er wel een fijne werkplek te vinden op deze arbeidsmarkt.”

Meer weten over de Banenafspraak en wat jouw bedrijf daarmee kan? Kijk op www.opnaarde100000.nl of maak een afspraak met een van onze regisseurs.