NetwerkenWerkt!

Voor elkaar,
door elkaar!

Interview met NLwerktdoor

Onderstaand een interview van NetwerkenWerkt! met NLwerktdoor wat de essentie van ons netwerk goed omschrijft.

Yolanda Hoogtanders

Algemeen Directeur Werkom

Gertjan de Waard

Directeur Inzameling HVC Groep

Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Er is genoeg werk in onze regio, het is een kwestie van de juiste verbindingen leggen.” In de regio Zaanstreek Waterland zetten energie- en afvalbedrijf HVC en leerwerkbedrijf Werkom het platform NetwerkenWerkt! op. Vier hoofdrolspelers over oplossingen voor een veranderende arbeidsmarkt, inclusief ondernemen in tijden van corona en de kracht van een netwerk.

Tekst: Pieter van der Meulen

De veranderingen op de arbeidsmarkt zijn door de uitbraak van het coronavirus in een stroomversnelling gekomen. Bovenop bestaande uitdagingen, zoals toenemende krapte, zijn aan de ene kant bedrijven die door de maatregelen minder werknemers nodig hebben. Daar tegenover bedrijven die schreeuwen om extra krachten. “De coronaperikelen maken de pijnpunten op de arbeidsmarkt pijnlijk duidelijk. Maar deze stellen ons ook in staat voor veel mensen écht het verschil te maken. Wij gaan uit van de mogelijkheden op zoek naar een match tussen bedrijf en werkzoekende die écht past.” Als loopbaanadviseur en coördinator SROI bij HVC zoekt Liesbeth Kramer altijd verbinding, zowel binnen als buiten het bedrijf, en zet zij in op het duurzaam plaatsen of herplaatsen van mensen op een prettige werkplek. Sociaal werkgeverschap staat hoog in het vaandel bij HVC, beaamt directeur inzameling Gertjan de Waard. “Wij hebben standaard een sociale paragraaf in onze contracten. Binnen HVC is het heel gebruikelijk werkgelegenheid te bieden. Ik heb zelf twee broers in de doelgroep van mensen die moeite hebben zelfstandig passend werk te vinden. Ik ben sterk intrinsiek gemotiveerd een sociale bijdrage te leveren aan de arbeidsmarkt omdat ik zie hoeveel het hebben van een baan voor hen betekent.”

‘Beweging op de arbeidsmarkt is van alle tijden, corona zorgt voor een extreme uitvergroting’

Dus gaat HVC de samenwerking aan met Werkom, het leerwerkbedrijf dat potentiële werknemers ondersteuning en begeleiding biedt om geschikt werk te vinden. Volgens algemeen directeur Yolanda Hoogtanders is een netwerk dat nauw samenwerkt een fundamentele voorwaarde om dit voor elkaar te krijgen. “De doelgroep die wij vertegenwoordigen is heel divers. Mensen die langdurig werkloos zijn, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking, maar ook academisch geschoolden die niet weten waar zij terecht kunnen. In veel sectoren zagen we al krapte, onder invloed van corona is dit flink toegenomen. Op andere plekken zien we overschotten, denk bijvoorbeeld aan de horeca. Beweging op de arbeidsmarkt is van alle tijden, corona zorgt voor een extreme uitvergroting. We zullen in de toekomst vaker dergelijke ontwikkelingen zien, zeker in het geval dat we onverhoopt te maken krijgen met een tweede lockdown. Dit netwerk stelt ons in staat snel te kunnen handelen zodat mensen kunnen blijven werken en bedrijven de werknemers krijgen die zij nodig hebben.” Vanuit Werkom komt strategisch adviseur Sylvia Dekker in contact met HVC en Liesbeth Kramer. Samen nemen zij initiatief om een brede samenwerking tussen bedrijven in de regio op te zetten. “Tussen bedrijven in de regio Zaanstreek Waterland was eigenlijk nog maar weinig verbinding. Toen Liesbeth en ik aan de hand van een shortlist van gemeenten contact legden met bedrijven, bleek dat er veel behoefte was. Doordat we kunnen voorzien in die behoefte, hebben we nu een platform dat werkt voor en door de aangesloten bedrijven.”

Laagdrempelig en effectief

NetwerkenWerkt! helpt organisaties en mensen bij het binden van passend werk door het aanbod van stages, banen en werkervaringsplekken zichtbaar te maken vanuit het netwerk van profit en non-profit organisaties uit de regio. Vanwege de coronamaatregelen worden digitale netwerkmeetings georganiseerd, waarbij alle organisaties zich kunnen aansluiten. Op de eerste geslaagde editie van 16 juni kwam snel een vervolg. Het aantal van twintig bedrijven bij de eerste ontmoeting was bij de tweede editie verdubbeld naar veertig. “Inmiddels telt onze lijst zeventig organisaties, waarmee we direct in contact staan,” vertelt Kramer. “Het is een laagdrempelig, warm en effectief netwerk, dat horen we ook van aangesloten ondernemers. Ondanks dat de eerste ontmoetingen digitaal zijn, werkt het wel. Er worden afspraken gemaakt zodat mensen weer aan de slag kunnen. Het is nu zaak het netwerk breder te verspreiden en nog beter aan te sluiten op de behoefte. Heel eenvoudig eigenlijk.”

‘Het netwerk groeit met allemaal mensen die vanuit eigen overtuiging betrokken willen zijn.’

“We zien veel enthousiasme bij de eerste bijeenkomsten,” vult Hoogtanders aan. “Dat voedt ook onze ambitie. We willen dat nog veel meer bedrijven zich aansluiten.” “Natuurlijk heeft netwerken in persoon onze voorkeur,” stelt Dekker. “Maar de bijeenkomsten worden geweldig online gehost en het netwerk groeit met allemaal mensen die vanuit eigen overtuiging betrokken willen zijn. Daar zijn we trots op.”

Succesverhalen

Op de website van WerkgeversServicepunt Zaanstreek-Waterland, partner van NetwerkenWerkt!, is de rubriek ‘Samen de schouders eronder’ in het leven geroepen. Met mini-interviews, succesverhalen en ervaringen krijgen organisaties hier een podium om hun verhaal te vertellen. De persoonlijke toegevoegde waarde van NetwerkenWerkt! laat zich het best beschrijven aan de hand van het verhaal van Sercinio, Match van de Maand juli. “Sercinio was niet uitkeringsgerechtigd, hij had geen verblijfsadres,” vertelt Dekker. “Nu is hij betaald medewerker bij Sortiva als demontagemonteur witgoed. Na zijn aanmelding bij Werkom en een proeftraject is dit een schitterende uitkomst voor alle partijen.” Dat het mes aan twee kanten snijdt, weet ook De Waard. “Door het thuiswerken is het aanbod van afval flink toegenomen, met wel vijftien tot twintig procent. Dat betekent dat wij meer mensen nodig hebben, mensen die ook Werkom kan leveren. Zo hebben we nu bijvoorbeeld mensen uit de evenementenbranche, die voor een groot deel stil ligt , bij ons werken.” “Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld,” besluit Kramer. “Doordat bedrijven met elkaar in contact komen en worden ondersteund door bemiddelende partijen en overheid, kan maatwerk worden geleverd. Dat is essentieel en dit netwerk faciliteert dat.”